Annie Helderman in het zonnetje

Annie Helderman in het zonnetje gezet.

Zondag 10 december 2017 werd Annie Helderman tijdens de mis in het zonnetje gezet. Annie, een nijvere bij, die nooit op de voorgrond treedt en stilletjes haar eigen gang gaat. De MOV-groep besefte opeens dat Annie al meer dan 35 jaar bij de groep was. Actie was geboden en in overleg met Pastor Los werd de Willibrord penning aangevraagd bij het Bisdom. Naast het werk bij de MOV-groep zingt Annie ook heel graag bij het Caecilia koor en daarnaast is ze ook actief als contactpersoon/Broedermeester van de Broederschap van Kevelaer. Helaas heeft Annie, in verband met haar ziekte een deel van haar activiteiten op een laag pitje moeten zetten. Ze blijft echter alert en scherp en het was dan ook heel moeilijk om deze gebeurtenis voor haar geheim te houden. Haar blijdschap was groots bij het krijgen van deze onderscheiding. Trots dat ze was dat ook al haar kinderen hier getuigen van mochten zijn.
Annie, bedankt voor al je werk bij de MOV.
Namens de MOV, Toos Oostrum