Welkom

toren-vleuten-1op de website voor de Willibrordkerk

CORONA NIEUWS

Helaas was er bij de fusie in 2004, geen sprake van samenwerking meer, afspraken omtrent de fusie werden met voeten getreden.
Eind 2009 werd de autoritaire houding van voorzitter nog verder zichtbaar en hele groepen vrijwilligers werden van het ene op het andere moment naar huis gestuurd. Zonder overleg werd een groot deel van deze site bij de fusie gekopieerd. Omdat samenwerking onmogelijk was, werd en wordt deze site in stand gehouden.
Gelukkig doet het huidige bestuur(2018) er alles aan om de fouten de die in het verleden zijn gemaakt te herstellen. Het is echter jammer dat de voorzitter in zijn houding naar de vrijwilligers en zijn naaste medewerkers in de jaren 50 van de vorige eeuw is blijven hangen ondanks zijn geblog en gevlog is zo,n houding niet meer van deze tijd. Een oprecht excuus van de voorzitter aan alle parochianen die in het verleden veel onder deze houding hebben geleden zou de parochie ten goede komen. Paus Franciscus geeft hier zelf het goede voorbeeld van.
Wij hopen dat u snel zult vinden waarnaar u op zoek bent. Heeft u op en of aanmerkingen laat het weten.

Rake uitspraken:

Als je tijd hebt voor facebook heb je niet genoeg werk.
Goedele Liekens.

Tijdens het gebed in de kerk zegt Tim tegen zijn buurman,
die met stemverheffing zit te bidden “Hoor eens, met geweld bereik je
hier niets”
Misschien om te onthouden voor de voorgangers?

Een tak die niet meebuigt met de wind, zal breken.
Tegen de stroom ingaan is de enige manier om bij de bron te komen.
Publiciteit is net als zeewater: hoe meer je er van drinkt, hoe meer dorst je hebt.
De zogenaamde digitale snelweg is meestal slechts een digitaal zandpad.
Hoe geavanceerder de communicatietechnologie, hoe onbenulliger de inhoud van het sociale verkeer.
Bron: Gerarduskalender

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed.
Helaas wordt het nog niet overal geaccepteerd.
T.DICO

Laatste update 20 juli 2021