Adressen

Wie moet men bellen of schrijven?

Parochie secretariaat
Past. Ohllaan 36
3451 CC Vleuten
tel.030-677 45 71

 

 

 

Opgave van zieken

Voor zieken in ziekenhuis of ernstig zieken thuis mail of bel met het parochiesecretariaat
  tel: 030-677 4571

Sterfgevallen
Bij een sterfgeval, indien mogelijk, direct bellen met het secretariaat parochiesecretariaat
tel;030-677 45 71
of mailen met

Misintenties
Misintenties, liefst schriftelijk opgeven aan parochiesecretariaat, met precieze vermelding van de te noemen naam of intentie, datum en tijdstip. parochiesecretariaat

030-677 45 71

Yuri Saris  
Pastoraal werker, taakveld catechese, jongeren en jonge gezinnen

Kerkhof
Dhr. N. de Rijk
tel.030-677 15 09

Mortuarium
Mw. J.Tersteegh
tel. 06 486 100 17

Kerkradio
Dhr. W. Swart
tel. 030-666 57 12

 

Adreswijziging bij verhuizing
Parochiesecretariaat kantoor: Past. Ohllaan 36 Vleuten 030-677 45 71

Redactie parochieblad ”Drieluik” e-mail:

Parochiecentrum ” Kerkestein” Past. Ohllaan 34a Vleuten 030-677 52 34
e-mail:

Kerkbalans c.q. Parochiebijdragen
NL73 RABO 0367503417 t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van Christus.

Misintenties en andere giften Willibrordkerk
NL79 RABO 0367500787 t.n.v. Parochie Licht van Christus – locatie Willibrordkerk.

Donaties Drieluik
NL52 RABO 0154 547 085 t.n.v. Drieluik Parochie Licht van Christus.