Afscheid van Pastor Jan Kouijzer 2015

Indrukwekkend afscheid van Pastor Jan Kouijzer op 12 en 13 november 2015, overleden 6 november 2015

Donderdagavond 12 november werd er op waardige wijze afscheid genomen van Pastor Jan Kouijzer. Wij, parochianen konden en kunnen het nog steeds niet bevatten dat hij er niet meer is. Wie moet ons nu begraven zo vroegen velen zich af, hij had het ons beloofd! Helaas, Jan Kouijzer is er niet meer en wij moeten zonder hem verder. Velen waren vrijdagavond naar de kerk gekomen om bij dit afscheid aanwezig te zijn.
Het was goed om te zien hoe beide koren en het Rouw & Trouwkoor Corrente eensgezind de muziek verzorgden.
Het inleidend woord werd gedaan door Pastoor Los die hem nu de hemel in prees voor al zijn goede werken die Jan Kouijzer hier gedaan heeft, ook nog na zijn emeritaat.
Deze zelfde Pastoor Los zette echter Jan Kouijzer regelmatig onder druk om te bewerkstelligen dat bepaalde kritische artikelen over Pastor Los van deze website werden verwijderd. Om zijn pastorale werk niet in gevaar te brengen werd hieraan gevolg gegeven.
Gelukkig waren daar ook de eerlijke woorden van Dhr. Jan Boog vanuit zijn vorige Parochie te Uithoorn. Beluister hier zijn herinneringen.avondwake Jan-Boog 12-11-2015 Zoals deze man hem schetste zo kennen wij hem ook en zo zal hij altijd in onze herinnering blijven voortleven. Het voelde goed om zo met zijn allen Pastor Jan Kouijzer te herdenken.
Bij de Uitvaartdienst op vrijdag ging zijn Regionaal overste Ton Bun s.m. voor en ook nu waren de koren weer voltallig aanwezig en was de kerk stampvol. Iedereen wilde door zijn aanwezigheid laten zien hoe Pastor Jan Kouijzer hun na aan het hart lag. Ook in deze dienst werd Jan Kouijzer herdacht door zijn overste Ton Bun tijdens zijn preek( preek-pater-ton-bun-13-11-2015 ) en Anneke Hulst, oud bestuurslid( woordje-anneke-13-11-2015 )Bij beiden kwam weer duidelijk naar voren wat voor een aimabel mens hij was en hoe geliefd hij was. Onder het zingen van het lied “Ik ben een kind van Maria” werd Jan Kouijzer door een zestal parochianen begeleid naar zijn laatste rustplaats. Een lange stoet van familieleden en parochianen volgden de baar. Jan wordt bijgezet in priestergraf op het kerkhof achter zijn geliefde Willibrordkerk.
Pastor Jan Kouijzer , bedankt voor alles wat je voor ons geweest bent en voor ons gedaan hebt. Fijn dat je, al is het op geheel andere wijze, in ons midden blijft. Blijf vanuit daarboven een beetje op je parochie letten zodat al het werk dat je gedaan hebt niet verloren gaat.
Toos Oostrum