De orgels van de St. Willibrordkerk

Het Maarschalkerweerdorgel
Aanvankelijk stond in de Sint Willibrordkerk een orgel met een mechanische tractuur, dat,
tijdens het pastoraat van pastoor de Klaver, in 1897 werd gebouwd door de Utrechtse
orgelmaker Maarschalkerweerd en zoon.
Dit orgel werd tijdens het Willibrordfeest in 1897 in gebruik genomen.
Bij de verbouwing in 1962 werd het vervangen door een nieuw orgel.Helaas hebben wij geen foto van dit orgel
Het Vermeulen orgel Het Vermeulenorgel
In 1962 tijdens het pastoraat van pastoor Beutener werd het zangkoor uitgebouwd met een balkon achter in de kerk.
De firma Vermeulen uit Alkmaar kreeg opdracht een nieuw orgel te bouwen (met electro-pneumatische tractuur) dat op
2 december 1962 door de pastoor werd ingewijd. Het orgel werd ingespeeld door de adviseur, Dr. Jan de Bruin, pastoor van Kockengen.
De dispositie van dit orgel is
Manuaal 1 Manuaal 2
prestant 8′ tolkaan 8′
octaaf 4′ nachthoorn 4′ ?????
super octaaf 2′ octaaf 2′
mixtuur V-V11 quint 1 1/3′
cornet V scherp 1V
trompet 8′ (niet geplaatst) kromhoorn 8′
tremolo
Pedaal Koppelingen
subbas 16′ 1+11
basfluit 8′ P+1
gedekt 8′ P+11
fluit 4′
octaaf 2′
Speelhulpen AP
4 vaste combinaties
1 vrije combinatie
Het Pels & van Leeuwenorgel
Pels en van Leeuwenorgell Pels & van Leeuwenorgel
In 2002, tijdens het pastoraat van pastoor Jan Kouijzer, werd in de onmiddellijke nabijheid van het liturgisch centrum een ruimte voor het koor ingericht.
Hierdoor ontstond de behoefte aan een nieuw orgel in de nabijheid van het koor.
Bij de orgelbouwer Pels & van Leeuwen te Orthen, ‘s-Hertogenbosch, werd een orgel gevonden dat door deze orgelbouwer in 1980 in particuliere opdracht is ontworpen en gebouwd.
Na ruim twintig jaren kwam dit orgel ten gevolge van inruil weer in heet bezit van de orgelmaker, waar het door ons werd ontdekt als zeer geschikt voor ons doel, namelijk: het begeleiden van de liturgische zang en het muzikaal opluisteren van de eredienst in onze Sint Willibrordkerk.Het is een één klaviers mechanisch sleeplade-orgel, zonder pedaal en een manuaal omvang van 56 toetsen.
Het is een zg. continuo-orgel en worden worden speciaal gebouwd voor koor- en orkestuitvoeringen.
Dispositie
gedekt 8′ bas gedekt 8′ discant (het hele register uitgevoerd in hout)
roerfluit 4′ bas roerfluit 4’discant
octaaf 2′ bas octaaf 2’discant
regaal 8’bas nasard 1 1/3’discant
(dulciaalregaal)
Met dank aan Arnold v.d. Ward organist
terug naar pagina 2 van de rondleiding