Drieluikvouwers

Helaas werd ook deze groep vrijwilligers in 2008 naar huis gestuurd.
Sommigen hadden dit werk al meer dan 25 jaar gedaan.

Volgens het toenmalige bestuur was dit het beleid van het Bisdom. 
Bij navraag bij het Bisdom blijkt dit echter niet waar te zijn!
Het Bisdom bemoeit zich niet met het vrijwilligersbeleid!

Lees onderstaand verslag. Bron:  Drieluik 4/2009

Afscheid van ruim een kwart eeuw traditie.

Op 9 maart j.l werd er in Kerkestein officieel afscheid genomen van de dames en heren die jarenlang meegeholpen hebben aan het klaarmaken van Drieluik voor de Willibrordkerk.
Voor sommigen was even slikken toen ze vorig jaar plotseling te horen kregen dat hun werk overgenomen werd door een nieuwe machine in Kerkestein. Deze machine bleek echter niet geschikt voor Drieluik en is er besloten om, net als de Drieluik voor De Meern, deze door drukkerij van Rooijen te laten verzorgen. Hiermee ging een lang gekoesterde wens van het parochiebestuur in vervulling.
Namens het bestuur heette mw. Hulst iedereen van harte welkom en bedankte zij de dames en heren voor hun jarenlange inzet. Sommige dames deden het werk al meer dan 25 jaar.
Sociaal gebeuren
Voor velen was het ook een sociaal gebeuren, even uit de sleur van het dagelijks leven en de meesten vonden het jammer dat hieraan nu een eind gekomen was.
Namens het Pastoraal team bood mw. Langendijk excuus aan voor het feit dat het zo lang geduurd heeft voordat de groep uitgenodigd werd voor deze bijeenkomst.
Zij vertelde dat in het begin van Drieluik er voor Vleuten zo’n 1012 werden gedrukt en dat dit aantal, door de nieuwbouwwijken Vleuterweide en Terwijde, nu rond de 1800 lag. Iedere nieuwe parochiaan ontvangt nu een welkomstbrief met een Drieluik en de vraag of dit op prijs wordt gesteld. Op deze manier probeer men de nieuwe bewoners bij de kerk te betrekken. Al met al was het een gezellige bijeenkomst en de dames en heren gingen naar huis met een heerlijk doosje bonbons.
Toos Goes,Toos Oostrum