Laatste MOV weekend

Missie, Ontwikkeling en Vrede m.i.v. 1 januari 2019 gestopt

Het 25-jarig jubileumweekend van de MOV-groep van onze parochie Licht van Christus is een groot succes geworden. Wij nemen afscheid van ons geweldige project, het internaat in Zalischyky in de Oekraïne, en hoe. In totaal is er een bedrag van € 1.722.85 opgehaald, hetgeen volledig aan het internaat ten goede komt. Dit allemaal dankzij uw gulheid. Wij hopen dat u net als ons heeft genoten van de gezellige drukte op zaterdag en zondag in Kerkestein. De loten gingen als warme broodjes van de hand. Bijna iedereen ging wel met een of meerdere mooie prijzen, beschikbaar gesteld door de plaatselijke winkeliers, naar huis.
Vele kinderhanden grabbelden heerlijk in onze ton en hebben zo vele cadeautjes in de wacht gesleept. Mocht u alsnog een gift willen overmaken dan kan dit op rekeningnummer: NL 85 RABO 0152 7794 42  inzake MOV

Dankzij het bestuur van de parochie Licht van Christus heeft de groep ook na de diensten achter in beide kerken gecollecteerd en werd door de parochianen gul gegeven. De MOV-groep dankt iedereen die dit succes mogelijk heeft gemaakt. Maar laten wij het allerbelangrijkste niet vergeten de kinderen van het internaat zijn u eeuwig dankbaar.

Met dit geweldige resultaat nemen wij als MOV-groep ook afscheid van onze werkzaamheden binnen de parochie Licht van Christus. De groep zal vanaf 1-januari 2019 officieel opgeheven worden.

Maar voor die tijd zullen wij in ieder geval nog een maal de kerststukjes maken en verkopen uit naam van de MOV-groep. Dit zal plaats vinden op 15 en 16 december in beide kerken. De opbrengst hiervan zal voor de laatste keer gaan naar het weeshuis in de Oekraïne.

Namens de MOV-groep bedankt voor al uw hulp.