Opbrengst Adventsactie 2017

Adventsactie 2017

Tezamen met de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem hebben wij als parochie Licht van Christus middels onze financiële bijdrage van
€ 577,57   geholpen om de leefomstandigheden van de allerarmsten, waaronder veel alleenstaande moeders met kinderen, in de westelijke Jordaan oever te verbeteren door voor hen een gezond huis te creëren. De leden van de MOV danken u dan ook dat u vrijgevig bent geweest en u zich werkelijk heeft gedragen als een ‘echte’ ridder.

Mariëlla van Laere, namens de MOV