pagina 6

Het hoofdaltaar
Het hoofdaltaar is gemaakt van hout, marmer en koper en geleverd door de firma G.B. Brom uit Utrecht in 1889.
Op de tombe is het Laatste Avondmaal gegraveerd: Christus met de twaalf apostelen onder vijf rondbogen met op de voorgrond een grote kan met schotel. Het altaarblad wordt gedragen door twee marmeren zuiltjes op hoekig basement en bladkapiteel.

relief_links engelen_altaar relief_rechts

Op het tabernakel staan twee engelen. De linker heeft de handen gekruist over de borst, de rechter heeft de handen gevouwen. Deze houding symboliseert de eerbied voor het H.Sacrament.Deze worden geflankeerd door gedreven reliëfs voorstellende links het Joodse Pascha met het lam in het midden. Het beeldt de tekst van het Oude Testament uit:”Staande en gehaast zult gij eten, de lendenen omgord.” Rechts het offer van Melchisedech. Hierin  zien  we de kelk en de hostie, verwijzing naar de eucharistie.

expo_troon_altaar altaar_peli
Expo troon Altaar peli

Beide scènes onder een arcatuur van driepasvormige spitsbogen.

kbo-lr-home-100-x-25 kbo-lr-verder-100-x-25