pagina 7

De gebrandschilderde ramen achter het hoofdaltaar van links naar rechts stellen voor:

pagina-6_links raam_45 pagina-6_rechts

1 Annunciatie, Maria geknield op een bidstoel kijkt naar de engel Gabriel. Rechtsboven zittend God
de Vader met linksboven de duif, voorstellend de H. Geest.
2 Aanbidding door de herders. In het midden het Kind in de kribbe met Maria geknield ernaast.
Erboven en eronder zijn herders met hun gaven.
3 Calvarie,Christus aan het kruis met de twee moordenaars. Eronder staan Maria, Johannes,
Maria Magdalena, leerlingen en soldaten.
4 Verrijzenis, Christus met kruisvaan begeleid door een engel. Voor hen drie verschrikte
wachters.
5 Hemelvaart, Christus in de wolken. Onder hem een engel en de apostelen.

Onder de pilaren aan weerszijden en achter het altaar zitten duivelskopjes.
De symboliek hiervan is dat de duivel verpletterd wordt door de Kerk.

 

duivel_1 duivel_2 duivel_3 duivel_4
duivel 1 duivel 2 duivel 3 duivel 4

 

kbo-lr-home-100-x-25 kbo-lr-verder-100-x-25