pagina 8

Zijbeuk links

l_raam_maria_kussen Het raam geheel links stelt Maria voor gezeten met haar voeten op een kussen. Zij is gesluierd en gekroond. Het Kind op haar schoot heeft in de linkerhand de wereldbol en in de rechter een grote lelie tak. Maria houdt in haar rechterhand een rozenkrans die zij aan Dominicus geeft.
Hij knielt voor haar met geopende handen.
Boven Dominicus zweeft een engel met gevouwen handen. Onder de voorstelling van Maria met Kind een op zijn kop geplaatst onderdeel waarin een schild met monogram S M (Maria) en de datering
10 augustus 1888 en twee rijen engelenkopjes.
Boven in de spitsbogen is een medaillon waarin een kruis, een anker en een hart. De symbolen van geloof, hoop en liefde.
maria_maan_slang Op het volgende raam staat Maria op een maan en een slang. Zij is geflankeerd door twee engelen van wie er een de palmtak vasthoudt. In het midden een medaillon met gezeten op een boog God de Vader en God de Zoon die samen een kroon vasthouden waarboven de H. Geest. (duif)
Aan weerszijden een klein medaillon waarin links een spiegel met band waarop staat “Rechtvaardigheid” en rechts een lelie waarboven een banderol waarop het woord “Zuiverheid.”
 l_raam_aanbidding Naar links is een raam voorstellende de aanbidding van het Kind.
In het midden is Maria met het Kind omgeven door de wijzen uit het Oosten en herders.
 kruisweg Onder het linker raam zien we een aantal kruiswegstaties van de Vleutense kunstenaar H. Sterk.
(achter het nieuwe orgel en aan de rechter zijwand van de kerk zijn de overige kruiswegstaties te zien)
h_hart Rechts van het linker raam staat een H. Hartbeeld. Christus staat op een vierkant voetstuk en is gekleed in een lang gewaad. Met Zijn linkerhand wijst Hij naar zijn hart.
kbo-lr-home-100-x-25 kbo-lr-verder-100-x-25