Paus Franciscus naar Nederland

Begin februari 2014 is er een “burgerinitiatief” gestart om
Paus Franciscus over te halen alsnog naar Nederland te komen.
De oproep heeft in totaal bijna 4.500 ondersteunende reacties
opgeleverd in één maand tijd.

Op de website: www.pausnaarnederland.nl vindt u alle informatie hoe u dit burgerinitiatief kunt ondersteunen.

Wilt u ook dat Paus Franciscus naar Nederland komt onderteken dan de Intekenlijst en laat een steunbetuiging na op bovengenoemde website

Help mee om de Paus naar Nederland te krijgen en steun deze actie!

 

Toos Oostrum