Caeciliakoor

Het Caecilia koor ontleent zijn bestaansrecht al van vóór 1900. Er is nog een antieke metalen plaat boven op het oude koor te vinden, waar een aantal artikelen op staan waar koorleden vroeger aan moesten voldoen om lid te worden van het koor.
Het was een echte mannenclub, die toen veel Latijns en Gregoriaans zongen, vrouwen werden toen niet op het koor toegelaten.In de jaren 60 ontstond er voor het eerst een vrouwenkoor dat de rouw en trouwdiensten voor hun rekening nam.
Op 2 maart 1970 was het dan eindelijk zover dat er dames mee mochten zingen wat door de heren niet altijd met enthousiasme werd ontvangen Het koor bestaat ingemengde vorm dus 33 jaar en heeft door de tijd een tiental dirigenten gekend waarvan Arnold van de Wardt de laatste 13 jaar ons heeft geleid. Sinds mei 2003 hebben wij een nieuwe enthousiaste dirigent weten te strikken waar we als koor bijzonder blij mee zijn
Al is het even wennen, wij hopen met de heer Jos Post ons weer vele jaren met voortvarendheid in te kunnen zetten en dienstbaar te zijn aan onze kerkgemeenschap. De laatste paar maanden hebben zich een aantal nieuwe leden gemeld, waardoor de tenoren goed vertegenwoordigd zijn.
Als er mensen zijn die het leuk vinden om te zingen, zij zijn van harte welkom. Wij repeteren op maandagavond in de kerk of Kerkestein. Wij verzorgen meestal de mis zondags om 11.00 uur. Kom gerust eens luisteren. Inlichtingen bij Nol Gresnigt tel. 030-677 16 71 of  0626929814.

 

 

 

Toen nog een mannenkoor op bezoek in Volendam.