Verslag Kevelaer 2019

Geslaagde Bedevaart naar Kevelaer

Het was een zon overgoten reis naar de Moeder Gods in Kevelaer, met enkele
bestuurlijke veranderingen.
Voor Hanny Pouw was het de laatse keer dat ze als broedermeester actief was. Met veel plezier heeft ze ruim 50 jaar deze functie mogen vervullen. De laatste jaren hielp haar kleindochter Daphne haar bij deze taak. Nu was het tijd om het stokje over te dragen. Ook enkele andere bestuursfuncties zijn dit jaar overgedragen.

De misdienaars Cyrus en Fadel gingen voor de eerste keer mee. Jacqueline en Gerard waren als acoliet actief. Ze mochten het vaandel dragen in de processie, en assisteerde in de H.mis, het lof, en bij de kruisweg. Ook hielpen ze de bisschop met het dragen van het wijwatervat, bij het zegenen van al de gekochte devotionalia.
Het slapen in het priesterhuis bleek een waar avontuur. (Dat moet je de jongens zelf maar vragen.) Natuurlijk was er op de reis ook gelegenheid voor het verkennen van het stadje en het eten van een ijsje aan de Kapellenplatz.

Er waren vele hoogte punten en bijzondere ontmoetingen. We mogen dankbaar zijn dat onze rijke geloofs traditie wordt doorgegeven aan een nieuwe generatie. Onze parochie Licht van Christus had met de misdienaars een aanzienlijk aandeel in het welslagen van deze 279ste Utrechtse Bedevaart. Eigenlijk waren we wel een beetje trots.
Het was een fijne reis waar we met voldoening op kunnen terugkijken. Voor een uitgebreider verslag met foto’s, zie de website van de parochie: www.lichtvanchristus.nl
Ave Maria en misschien tot 26 en 27 augustus volgend jaar.