Willibrordkoor

Het Willibrordkoor is gestart in 1967, en vormde toen een van de voorwaarden om de missen op de zaterdagavond ook in de parochie Vleuten-Haarzuilens mogelijk te maken. Het koor had en heeft had dan ook als belangrijkste doel de zaterdagavonddienst te begeleiden. En dat doet het Willibrordkoor dus inmiddels al meer dan 35 jaar. Daarnaast rouleert het koor met de andere parochiekoren voor wat betreft de diensten met Pasen en Kerst en zingen leden van het koor ook bij rouw- en trouwvieringen in de parochiekerk in Vleuten.

Het koor startte met oprichter Karel Röben als dirigent. Van hem heeft het koor nog steeds Oekraïense gezangen in zijn repertoire. Na Karel heeft Peter Jan Kleevens een aantal jaren het koor gedirigeerd, waarna Arnold van der Wardt naast de bediening van het orgel ook het dirigeerstokje voor zijn rekening nam.

Vincent Doek. Sinds maart 2004 staat het Willibrordkoor onder leiding van dirigent/organist Vincent Doek uit Utrecht. Vincent studeerde een aantal jaren piano en koordirectie aan het Utrechts Conservatorium en solozang bij Marianne Blok, Pieter van den Berg en Paula de Wit. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als koordirigent en is naast zangpedagoog en koordirigent van het Willibrordkoor en vaste organist bij uitvaarten en huwelijksvieringen in Vleuten en De Meern ook dirigent en organist in de RK Geertrudiskerk in Utrecht en dirigent van de Utrechtse kamerkoren Sforzato en Saudade. Hij geeft stemvorming aan de trappisten-monniken van abdij Sion in Diepeveen en verzorgde bijeenkomsten met het thema ‘Bidden en zingen’ bij het spiritueel centrum De Beiaard in Utrecht en Priorij Emmaus in Maarssen.
Meestentijds zingt het koor Nederlandse gezangen, maar als de dienst dat vraagt of parochianen dat wensen wordt ook in andere talen gezongen.
Het koor dat gemiddeld zo rond de 20 leden telt, repeteert al sinds de bouw van Kerkestein op de dinsdagavond in het parochiecentrum. Daar ook houdt het de jaarvergadering, afgesloten met een gezellige seizoenafsluiting.
Met de komst van de nieuwe dirigent is daar verandering ingekomen en repeteert op vrijdagmiddag van
14.40 – 16.30 uur.
Soms zingt het koor ook in andere kerken. In de loop van de tijd is het zo in Breukelen geweest en in het Antonius ziekenhuis, maar ook heeft het koor, meest als onderdeel van een uitgaansdag, gezongen in parochiekerken in Vught, Gendringen en Bolsward en zelfs in de Dom van Xanten in Duitsland. Het jaarlijks uitje leidt het koor overigens niet altijd ver weg van Vleuten, want het kan ook gebeuren dat de leden van het koor met hun partners gezamenlijk maaltijd houden in een van de plaatselijke horecagelegenheden.

Voorop staat dat het Willibrordkoor blij is een bijdrage te kunnen en mogen leveren aan de vieringen in de kerk van de Willibrord in Vleuten-Haarzuilens.
Het koor repeteert op vrijdagmiddag van 14.30-16.30 in Kerkestein.  Dirigent en organist is Vincent Doek.
Wilt u meer informatie bel dan met:
Gerard Wolswijk
tel: 030 666 17 83
e-mail: