Zieken en Ouderen

In verband met de corona crisis zijn er geen vieringen op de 3e woensdag van de maand

Op de derde woensdag van de maand om 10.00 uur organiseert deze werkgroep voor alle ouderen een Eucharistieviering in Parochiecentrum Kerkestein. Iedereen is van harte welkom.

Heeft u vervoersproblemen, bel dan met: het Parochiesecretariaat te. 030-67745 71

Een maal per 2 jaar wordt er een ziekendag georganiseerd.
Tijdens deze Eucharistieviering kunnen zieken en ouderen de ziekenzalving ontvangen.
De uitnodiging hiervoor vindt u in Drieluik met vermelding van telefoonnummers bij wie u zich kunt opgeven. Ook zij die elders verzorgd worden zijn van harte welkom.

drieluik-ziekenzalving-2016-600-x-438Ziekenzalving Willibrordkerk 2016
Afgelopen 21 september, de derde woensdag van de maand, was een bijzondere dag want tijdens deze viering ontvingen een aan tal parochianen de ziekenzalving. Deze keer niet in Kerkestein maar in de parochiekerk.Door omstandigheden was Pastoor Los verhinderd en in zijn plaats was daar Pastor O Swijnenberg met assistentie van Yuri Saris. Ook een flink aantal familieleden waren uitgenodigd om deze plechtigheid bij te wonen. Het is treffend dat er zoveel onderscheid in leeftijd is bij de parochianen die de ziekenzalving willen ontvangen. Zo vertelde mij iemand van 84 dat zij zich nog helemaal niet geroepen voelde om de ziekenzalving te ontvangen en andere ouderen van 75 wilden wel graag de ziekenzalving ontvangen.
De Heer omhelst ons met de werkelijkheid
In zijn overweging zei Pastor Swijnenberg o.a dat hij een retraite bijgewoond had waarbij de oud bisschop van Keulen verteld had dat de Heer ons omhelst met de werkelijkheid die je omgeeft. Met andere woorden, in de werkelijkheid van het leven zijn er leuke en vervelende dingen, zijn er plussen en minnen en die kunnen we zien als omhelzingen van de Heer. Bij het ouder worden komen er meestal ongemakken en ziektes en hoe beter we deze dingen aanvaarden hoe sterker je hiervan wordt. (deze overweging is na te lezen op: https://www.lichtvanchristus.nl/actualiteiten/kerkdiensten/kerkradio-via-internet) Na de overweging volgde in stilte de handoplegging en zalfde de priester ieder persoonlijk het voorhoofd en de handen, een heel bijzonder moment, ook voor de aanwezigen die niet de ziekenzalving ontvingen.
De viering werd afgesloten met het aloude Maria lied “Wees gegroet , o sterre”
Na afloop werden we uitgenodigd in Kerkestein voor een gezellig samenzijn met koffie en een gebakje. Wie nog wat langer bleef kreeg ook nog een glaasje en een hapje. Alle deelnemers aan de ziekenzalving kregen bij het naar huis gaan ook nog een roos mee.
Het was weer een mooie bijeenkomst, met hartelijk dank aan Pastor Swijnenberg, Yuri Saris, het koor Corrente, vrijwilligers van Kerkestein en natuurlijk de groep Zieken en Ouderen.
Toos Oostrum